07ก.ค./18

จัดกิจกรรมวันสถาปนาสมาคม ปีที่ 41 วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 สมาคมศิษย์เก่า มรพส.

วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 สมาคมศิษย์เก่า มรพส. จัดกิจกรรมวันสถาปนาสมาคม ปีที่ 41 ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ สมาคมศิษย์เก่า มรพส. (ส่วนวังจันทน์)

07ก.ค./18

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมศิษย์เก่า มรพส.

วันที่ 7 ก.ค.2561 เวลา 10.00-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมศิษย์เก่า มรพส. ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)

   

25ธ.ค./16

ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงาน ในสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม